ورود

ورود کاربر

0%

غیر فعال کردن کلیک راست در Angular

شاید شما هم نیاز داشته باشید در پروژه هایی که با انگیولر دارید ، کلیک راست رو غیر فعال کنید . در پایین دایرکتیو مربوط به غیر فعال کردن کلیک راست رو برای شما دوستان می گذارم .

app.directive('disableRightClick', [

      function() {
        return {
          restrict: 'A',
          link: function($scope, $ele) {
            $ele.bind("contextmenu", function(e) {
              e.preventDefault();
              alert("کلیک راست بسته است");
            });
          }
        };
      }
    ])

 

افزودن دیدگاه جدید