ورود

ورود کاربر

0%

اعتبار سنجی فرم ها توسط AngularJs

Angular یک سری ویژگی ها برای اعتبار سنجی فرم به ما از قبیل ng-valid , ng-dirty و ... می دهد . به طور مثال در فرم های Htmlای توسط required می توانیم اجزای فرم رو مثل input ها اجباری کنیم. در این مقاله قصد داریم در مورد اعتبار سنجی فرم توسط انگیولر صحبت کنیم . به طور مثال اگر بخواهیم یوزر در یک input کمتر از 5 کاراکتر وارد نکند می توانیم به راحتی از این ویژگی

استفاده کنیم .

شروع به کار :

برای شروع من یه تیکه کد رو نوشتم و اون رو خط به خط توضیح میدم .

 

See the Pen Angular Form Validation by Soheil Sadeghbayan (@Sadeghbayan) on CodePen.

 

1 - required اجباری کردن فیلد توسط HTML5 هست .

2 - ng-show تا زمانی که شرایط برقرار باشد متن رو نشون میده .

3 - frm.email.$error.required در این قسمت frm نام فرم ما هست ، email هم نام فیلد ماست ، $error.required چک کننده ی پر کردن فیلد مورد نظر است .

4 - ng-show="frm.email.$error.email چک کننده ی زمانی است که فرمت ورودی از نوع ایمیل باشد .

5 - ng-disabled به کمک این ویژگی می توانید button  رو غیر فعال کنید .

6 - $invalid چک کننده ی شرایطی است که تمام موارد valid باشند مثل : تایپ ایمیل ، پر کردن فیلد ها

افزودن دیدگاه جدید